Thông báo lỗi

Notice: Undefined offset: 1 in counter_get_browser() (line 70 of /server/wwwroot/www/agunewsites2015/sites/fpe.agu.edu.vn/modules/counter/counter.lib.inc).

VÀI NÉT VỀ BẢO VỆ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NGÀNH SƯ PHẠM

Trong hai ngày 28-29/5 tại phòng C10, Khoa Lý luận chính trị đã tổ chức bảo vệ khóa luận cho 9 sinh viên lớp ĐH6CT, ngành sư phạm Giáo dục chính trị.

Tham dự các buổi báo cáo khóa luận có quý thầy cô ở các đơn vị phòng khoa có quan tâm đến vấn đề sinh viên nghiên cứu và người nhận xét, phản biện, cùng đông đảo quý thầy cô trong khoa, người thân và các bạn sinh viên đến tham dự và cổ vũ, động viên tinh thần cho các sinh viên bảo vệ khóa luận.

Như thường lệ hàng năm, các sinh viên làm khóa luận tốt nghiệp được chọn từ những sinh viên khá giỏi của lớp. Được biết năm nay là năm cuối cùng nhà trường tổ chức bảo vệ khóa luận tốt nghiệp theo hình thức lập hội đồng. Khi chuyển sang đào tạo theo học chế tín chỉ thì giảng viên chấm khóa luận, không thành lập hội đồng để sinh viên bảo vệ khóa luận tốt nghiệp nữa.

Các buổi bảo vệ khóa luận diễn ra rất trang trọng và đúng quy chế, các bạn sinh viên chuẩn bị khá nghiêm túc và chu đáo cho phần báo cáo của mình.

Cũng như các năm trước khóa luận năm nay chủ yếu tập trung vào các đề tài mang tính lý luận và có ý nghĩa thực tiễn cấp thiết của đia phương tỉnh An Giang.

1. Đề tài “Tìm hiểu một số nét văn hóa góp phần định hướng phát triển du lịch mùa nước nổi ở Búng Bình Thiên, huyện An Phú, tỉnh An Giang hiện nay” của sinh viên Nguyễn Phan Thị Thùy Dung đạt 9.7 điểm.

2. Đề tài “Đảng bộ huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang lãnh đạo nhân dân bảo vệbiên giới trên địa bàn huyện (thời kỳ 1975 -1990)” của sinh viên Lê Thị Mỹ An đạt 9.3 điểm.

3. Đề tài“Giáo dục giá trị nhân văn cho học sinh thông qua dạy học môn Giáo dục công dân, phần Công dân với đạo đức ở trường THPT Bình Mỹ, tỉnh An Giang” của sinh viên Tạ Văn Sang đạt 9.4 điểm.

4. Đề tài “Tìm hiểu về việc nhận chuyển giao công nghệ trong thành phần kinh tế nhà nước ở thành phố Long Xuyên (từ năm 2006 đến nay)” của sinh viên Nguyễn Tấn Trường đạt 9.3 điểm.

5. Đề tài “Nâng cao chất lượng lúa - gạo huyện Phú Tân tỉnh An Giang trong giai đoạn hội nhập nền kinh tế quốc tế năm 2006 đến 2010” của sinh viên Huỳnh Thị Mộng Trinh đạt 9.2 điểm.

6. Đề tài “Quan hệ biện chứng giữa tăng trưởng kinh tế và bảo vệ môi trường tự nhiên trong nuôi trồng thủy sản ở tỉnh An Giang từnăm 2005 đến nay” của sinh viên Trần Thị Ánh Xuân đạt 9.4 điểm.

7. Đề tài “Đảng bộ tỉnh An Giang lãnh đạo phát huy vai trò của thanh niên An Giang trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước từ năm 1996 đến nay” của sinh viên Nguyễn Thị Yên đạt 9.2 điểm.

8. Đề tài “Công tác giáo dục phẩm chất đạo đức cho đoàn viên, thanh niên của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Đại học An Giang từ năm 2002 đến nay” của sinh viên Tôn Thị Tú Trinh đạt 9.0 điểm.

9. Đề tài “Đảng bộ huyện An Phú tỉnh An Giang lãnh đạo phát huy sức mạnh đoàn kết dân tộc từ năm 1992 đến nay” của sinh viên Lê Bảo An đạt 9.3 điểm.

Cô Phạm Thị Thu Hồng - Trưởng Khoa nhận xét: nhìn chung khóa luận tốt nghiệp năm nay các sinh viên có sự chuẩn bị sớm hơn (ngay từ hè năm học thứ 3) nên các sinh viên có tâm thế tốt, thời gian dài để nghiên cứu nhờ đó đạt kết quả cao. Các sinh viên báo cáo tự tin kết quả nghiên cứu của khóa luận, nổi bật được trọng tâm của vấn đề nghiên cứu, giải quyết khá tốt nhiệm vụ nghiên cứu. Năng lực nghiên cứu của sinh viên khá đều nhau thể hiện qua mức độ chênh của điểm kết quả. Tuy nhiên, nội dung các vấn đề nghiên cứu của sinh viên DH6CT chưa phong phú so với năm học 2007-2008 (lớp DH5CT có 17 khóa luận tốt nghiệp).

 

 

Tin và ảnh: Nguyễn Văn Nòn, Khoa LLCT