Thông báo lỗi

Notice: Undefined offset: 1 in counter_get_browser() (line 70 of /server/wwwroot/www/agunewsites2015/sites/fpe.agu.edu.vn/modules/counter/counter.lib.inc).

Hành chính

Quy định chế độ trợ cấp đào tạo, bồi dưỡng, cán bộ, công chức, viên chức tỉnh An Giang

Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng của Trường Đại học An Giang.

Quyết định ban hành Quy định chế độ làm việc của giảng viên Trường Đại học An Giang. 

Thông báo về công tác văn thư, hành chính của Trường Đại học An Giang.

Nội quy Trường Đại học An Giang.

- Quy định trình bày cáo cáo kết quả đề tài NCKH

There is currently no content classified with this term.