Thông báo lỗi

Notice: Undefined offset: 1 in counter_get_browser() (line 70 of /server/wwwroot/www/agunewsites2015/sites/fpe.agu.edu.vn/modules/counter/counter.lib.inc).

Thông tinh tuyển sinh

Thông tin tuyển sinh đại học, cao đẳng hình thức giáo dục chính quy 2018: http://www.agu.edu.vn/tuyensinh/dh2018.php

Danh sách trúng tuyển bs2 và cao đẳng ngoài sư phạm năm 2017.

Danh sách trúng tuyển bs1 và cao đẳng ngoài sư phạm năm 2017.

Danh sách trúng tuyển, tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2017 của Trường Đại học An Giang: http://www.agu.edu.vn/?q=node/2685

Thông báo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn) năm 2017 của Trường Đại học An Giang: xem tập tin đính kèm.

Đề án tuyển sinh trình độ đại học hệ chính quy, trình độ cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy năm 2017 của Trường Đại học An Giang: xem tập tin đính kèm.

There is currently no content classified with this term.