Thông báo lỗi

Notice: Undefined offset: 1 in counter_get_browser() (line 70 of /server/wwwroot/www/agunewsites2015/sites/fpe.agu.edu.vn/modules/counter/counter.lib.inc).

Chính quy

Thông tin tuyển sinh năm 2019

Thông báo về việc điều chỉnh điểm đăng ký xét tuyển 11 ngành đại học, cao đẳng năm 2018:

Chi tiết thông báo, mời xem tập tin đính kèm: 891-TB-DHAG

 

Thông báo về việc xác định điểm đăng ký xét tuyển vào các ngành đại học, cao đẳng năm 2018:

Chi tiết thông báo, mời xem tập tin đính kèm: DOC071718.pdf

 

Thông báo về việc cập nhật thông tin tuyển sinh hình thức giáo dục chính quy năm 2018: http://www.agu.edu.vn/vi/thong-bao-ve-viec-cap-nhat-thong-tin-tuyen-sinh...

 

Thông tin Tuyển sinh đại học chính quy năm 2018: http://www.agu.edu.vn/tuyensinh/dh2018.php

There is currently no content classified with this term.